Lines on the move (2016), time: 3:34

W pracy Linie w ruchu brak rozbudowanej narracji a całość budują zagadnienia czysto formalne 

Wideo opiera się na ruchu linii, ich pojawianiu i znikaniu. 

Tempo ruchu wyznacza muzyka, początkowo niewymagająca, wyciągająca tylko pojedyncze linie, po chwili coraz bardziej odważna upominająca się o całość. Wideo, nie odkrywa wszystkiego od razu, dawkuje wizualne doznania, by po drugiej minucie pokazać swoją najbardziej intensywną odsłonę. 

Muzyka:
Marc Jungermann – mekanika

Pokazy:
2016 AVI Festival (Art Video International), Museum of Israeli cinema at the Cinema City complex in Jerusalem, Israel, 8-10, 15, 22-24 Grudzień